Kwintet dęty | opinie

Utwór odznaczający się dobrym opanowaniem rzemiosła, zwarty w budowie i przejrzysty w fakturze. Wyraźnie opozycyjny stosunek młodego kompozytora do zbanalizowanych konwencji dźwiękowych znajduje swój wyraz w skłonności do przekornej groteski. Ta „polemiczna” postawa powoduje pewien chłód emocjonalny, który rekompensuje w dużym stopniu swada i błyskotliwość.

(Tadeusz Marek, nota w: II Festiwal Muzyki Polskiej. Przewodnik koncertowy, Warszawa 1955, s. 48)