IV Symfonia „Tansman Epizody” | wypowiedzi kompozytora

„[…] na razie utwór istnieje jeszcze jako wyciąg fortepianowy (nie zrobiłem jeszcze partytury – chorowałem, choruję), mam jednak nadzieję, że wnet uporam się z tą robotą. Będzie to – jak Panu wiadomo – moja IV Symfonia z podtytułem „Tansman Epizody” na wielką orkiestrę z organami i fortepianem obbligato. To byłoby na dziś”.

(List z 10 sierpnia 2007 roku, cyt. za: Beata Bolesławska-Lewandowska, Górecki. Portret w pamięci, Kraków 2013, s. 412)