Creative periods

Witold Lutosławski

 • Based on:
  Jadwiga Paja-Stach,
  Lutosławski, entry in: Encyclopedia of Music PWM, Kraków 1997, s. 441-461
 • Based on:
  Mieczysław Tomaszewski,
  Między hésitant a direct: Witolda Lutosławskiego poszukiwania drogi własnej, in: Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków 2000
 • Based on:
  Charles Bodman Rae,
  The Music of Lutosławski, Warszawa 1996