Timeline

Wydarzenia na osi czasu można przeglądać za pomocą klawiszy Tab i Shift+Tab, a za pomocą strzałek prawo, lewo można przeskoczyć do kolejnego lub poprzedniego roku.