Creative periods

  • Based on:
    Ewa Siemdaj,
    Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna, Kraków 2003
  • Based on:
    Jadwiga Paja-Stach,
    entry: Andrzej Panufnik, in: Encyklopedia Muzyczna PWM, vol. N-Pa, Kraków 2002