opis materiału

Adi Matei

Urodził się w 1980 w Galati w Rumunii. Obecnie mieszka i tworzy w Bukareszcie i Cluj-Napoca. Studiował na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Cluj-Napoca. Jego prace były pokazywane i nagradzane na wielu festiwalach sztuki w Europie.

W kolekcji prezentujemy film artysty The bone. Na jasnym kamieniu leżącym na trawie, mężczyzna odrysowuje kształt kości. Kolejne fragmenty filmu pokazują, jak za pomocą różnych narzędzi odcina zbędne elementy tworzywa tak, aby w końcu uzyskać idealny, zgodny z rysunkiem kształt. W ruchach jego rąk widać zdecydowanie i pewność wynikającą z niewątpliwej znajomości rzemiosła. W kilku dynamicznie zmontowanych ujęciach obserwować można etapy powstawania nowej bryły. Wkrótce mężczyzna trzyma już w dłoni gładką, białą, wykończoną z pietyzmem kość, którą niemal od razu zakopuje w przygotowanym wcześniej wgłębieniu w ziemi. Po obejrzeniu The bone nasuwa się pytanie: dlaczego praca wykonana z takim poświęceniem i dokładnością, wymagająca warsztatu i doświadczenia zostaje natychmiast zakopana? Dlaczego właściwie od razu, zanim zdąży zostać zanotowana w powszechnej świadomości, znika? Artysta tak komentuje swój film:


Całe lata spędzone na nauce i doskonaleniu umiejętności, masa poświęconej energii, żeby ostatecznie zdać sobie sprawę, że nie możesz ich użyć... Animowany bulldog, bohater kreskówki Tom i Jerry wykazuje ogromną zaborczość w stosunku do swojej kości, więc zakopuje ją, żeby mieć pewność, że jej nie zgubi. Bardzo dziwne jest jednak to, że w pewnym momencie zapominasz, gdzie zakopałeś swoje rzeczy…

Opracowanie: J. Plawgo