Dostępność NINATEKI

Nowa NINATEKA powstała z myślą o wszystkich użytkownikach – również tych, którzy często spotykają się z wykluczeniem z przestrzeni cyfrowej i utrudnionym dostępem do kultury. NINATEKA jest otwarta dla osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą w pełni korzystać z zasobów Internetu.


Transkrypcje

Stale pracujemy nad dostępnością multimediów - 205 materiałów zostało opatrzonych transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących. 
Z rozwiązań stosowanych w portalu skorzystają również osoby, które nie mogą odsłuchać ścieżki dźwiękowej materiałów, seniorzy, osoby korzystające z urządzeń mobilnych, czy obcokrajowcy uczący się języka polskiego.

Audiodeskrypcje

Aktualnie w NINATECE znajdziesz 23 spektakle, 28 filmów fabularnych i etiud filmowych, 15 dokumentów, 17 animacji i 6 bajek, czyli 90 materiałów opatrzonych audiodeskrypcją. To rozwiązanie, dzięki któremu film mogą w pełni odbierać osoby niewidome i słabowidzące, ale też ciekawe doświadczenie odbioru filmu w formie czysto audialnej dla pozostałych użytkowników NINATEKI. Pracujemy nad przystosowaniem kolejnych materiałów.

NINATEKA jest pierwszym portalem w Polsce, który w takim stopniu udostępnia polskie dziedzictwo audiowizualne.

Tłumaczenia migowe

Dla osób głuchych nie znających polskiego języka fonicznego NINATEKA udostępniła 87 materiałów z profesjonalnymi tłumaczeniami migowymi. Są wśród nich spektakle, programy publicystyczne, dokumenty, fabuły i animacje. Tłumaczenia do wybranych materiałów powstały w wyniku konsultacji z nauczycielami dzieci i młodzieży głuchej, w odpowiedzi na ich największe zapotrzebowanie.

Technologie asystujące i urządzenia mobilne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, portal NINATEKA wraz z kolekcjami specjalnymi http://ninateka.pl/strona/kolekcje został zbudowany zgodnie z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA. Oznacza to, że strona jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami – mogą oni korzystać ze wszystkich funkcji portalu, strona prezentuje się prawidłowo przy użyciu programów czytających, a wszystkie informacje są dostrzegalne i zrozumiałe.

Serwis został również dostosowany do wyświetlania w trybie dużego kontrastu oraz wyposażony w specjalną wersję z podwyższonym kontrastem, z której skorzystają osoby słabowidzące. 

Udostępnienie portalu NINATEKA osobom z niepełnosprawnościami zostało docenione przez zainteresowane środowisko. Stowarzyszenie Integracja przyznało w 2014 r. Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu nagrodę „Serwis www bez barier” za najbardziej dostępny serwis internetowy w kategorii „Serwis akcji/wydarzenia kulturalnego”.


Portal NINATEKA.pl jest także zwycięzca konkursu „The best of accessibility project, 2014”  organizowanego przez Polską Akademię Dostępności – projekt realizowany przez Fundację Widzialni we współpracy z MAiC.