‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Strona koalicyjno-rządowa

Strona negocjacji przy Okrągłym Stole, w skład której weszli przede wszystkim przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak i jej satelitów – Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz ugrupowań chrześcijańskich: Stowarzyszenia PAX, Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Poza nimi przy Okrągłym Stole zasiedli przedstawiciele organizacji silnie podporządkowanych władzy: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ligi Kobiet, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Kół Gospodyń Wiejskich, Komitetu Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i wielu innych.