‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Stocznia Gdańska

Jeden z symboli „Solidarności”. To tam 31 sierpnia 1980 roku w słynnej sali BHP podpisano Porozumienia Sierpniowe, których konsekwencją było utworzenie NSZZ „Solidarność”. Pod koniec października 1988 roku rząd Mieczysława Rakowskiego wydał decyzję o likwidacji Stoczni z powodu jej nierentowności. Zmiana tego postanowienia była jednym z podstawowych żądań opozycji przy Okrągłym Stole.