‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

NSZZ „Solidarność”

Utworzony 31 sierpnia 1980 roku związek zawodowy, który podczas 16 miesięcy legalnej działalności przeistoczył się w najliczniejszy w historii Europy ruch społeczny. Jego działalność daleko wykraczała poza reprezentację pracowników i ochronę ich praw. Członkowie „Solidarności” byli autorami propozycji reform polskiej gospodarki, które ich zdaniem mogłyby zahamować jej upadek. Po zdelegalizowaniu „Solidarności” w stanie wojennym, ponowne jej uznanie przez władze stało się jednym z głównych postulatów opozycji, która działała w podziemiu. Rejestracja związku nastąpiła niecałe dwa tygodnie po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu.