‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Rząd Tadeusza Mazowieckiego

24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki, który od lat był jednym z głównych doradców Lecha Wałęsy, a przy Okrągłym Stole pełnił funkcję współprzewodniczącego stolika ds. pluralizmu związkowego, został powołany na stanowisko pierwszego w całym bloku wschodnim niekomunistycznego premiera. W utworzonym przez niego na początku września rządzie znaleźli się przedstawiciele „Solidarności”, Stronnictwa Demokratycznego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.