‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Podstoliki

Mnogość kwestii, które zamierzano poruszyć podczas zaledwie kilku tygodni obrad, sprawiła, że strony postanowiły utworzyć 10 podstolików, czyli podzespołów tematycznych. Każdy z nich pracował nad konkretnym zagadnieniem. Negocjatorzy zasiadali przy podstolikach – ds. środków masowego przekazu, reformy prawa i sądów, stowarzyszeń i samorządu terytorialnego, młodzieży, górnictwa, rolnictwa, ekologii, zdrowia, polityki mieszkaniowej oraz nauki, oświaty i postępu technicznego.