‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, utworzone w listopadzie 1984 roku. Organizacja była silnie podporządkowana partii i zapewniała realizację jej interesów. Stojący na czele OPZZ Alfred Miodowicz sprzeciwiał się ponownej legalizacji „Solidarności”, bowiem oznaczało to utratę monopolu OPZZ na działalność związkową w kraju. Podczas obrad Okrągłego Stołu OPZZ bezskutecznie próbowało wykreować się na trzecią siłę w państwie, odcinając się często od decyzji liderów koalicji partyjno-rządowej.