‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Okrągły Stół

Potoczna nazwa obrad przedstawicieli obozu władzy i opozycji, które odbywały się w Pałacu Namiestnikowskim między 6 lutego a 5 kwietnia 1989 roku. Były to oficjalne spotkania poświęcone wielu różnym zagadnieniom, poczynając od bardziej ogólnych, takich jak ordynacja wyborcza czy pluralizm związkowy, po kwestie bardziej szczegółowe, jak transport odpadów toksycznych czy zaopatrzenie aptek wiejskich w leki. Najważniejszym efektem negocjacji było dopuszczenie opozycji do wolnych w 100% wyborów do senatu i w 35% – do sejmu, a także ponowna legalizacja „Solidarności”. Termin „Okrągły Stół” został użyty po raz pierwszy przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego w czerwcu 1988 roku, jednak nie odnosił się jeszcze wtedy do negocjacji z opozycją.