‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Kościół Katolicki

zarówno przed, jak i w trakcie obrad Okrągłego Stołu przedstawiciele kościoła, a wśród nich przede wszystkim ks. Alojzy Orszulik, pełnili rolę mediatorów i gwarantów zawieranych porozumień. Wielokrotnie pomagali pokonywać kryzysy pojawiające się podczas negocjacji. Byli obecni podczas nieoficjalnych spotkań obu stron w Magdalence. Nie bez powodu w czasie rozmów przy Okrągłym Stole powtarzano, że „duch Kościoła «polatuje» nad stołem”.