‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Indeksacja

Automatyczne podniesienie wynagrodzeń w związku ze wzrostem cen. Był to mechanizm mający chronić przed inflacją płac i świadczeń społecznych. Sprawa ustalenia wskaźnika indeksacji budziła wiele wątpliwości wśród przedstawicieli opozycji, ale ostatecznie za właściwy uznano wskaźnik na poziomie 80%. Oznaczało to, że wzrost wynagrodzeń i świadczeń będzie zależny od skali inflacji i obejmie w 80% wzrost kosztów utrzymania. Mimo początkowego sprzeciwu, rozwiązanie to zaaprobował obóz władzy. Jedynie reprezentanci Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych domagali się indeksacji kwotowej, która w 100% pokryłaby wzrost cen.