‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Kryzysy w negocjacjach

Podczas obrad wielokrotnie dochodziło to sytuacji, w których żadna ze stron nie chciała ustąpić. Działo się tak m.in. w przypadku negocjacji na temat wyborów, indeksacji płac czy likwidacji Stoczni Gdańskiej. Mediatorami stawali się wtedy często przedstawiciele Kościoła katolickiego. Drobniejsze spory, np. wynikające z nagłych decyzji rządzących o ograniczeniu relacji telewizyjnych z obrad Okrągłego Stołu, były negocjowane przez Tadeusza Mazowieckiego i Stanisława Cioska. Do ostatniego, bardzo poważnego kryzysu doszło podczas posiedzenia plenarnego kończącego obrady, gdy Alfred Miodowicz wymusił zmianę kolejności wystąpień.