‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Dziennikarze

Codziennie podczas obrad w korytarzach i Sali Kolumnowej Pałacu Namiestnikowskiego swój sprzęt instalowali przedstawiciele mediów państwowych i wpuszczeni po raz pierwszy do budynku Urzędu Rady Ministrów dziennikarze opozycyjni. W dużej mierze dzięki ich pracy możemy dziś odtworzyć przebieg obrad oraz poznać atmosferę panującą podczas samych negocjacji, jak i szerzej – pod koniec lat 80. w Polsce.