‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Drugi obieg

Rozwijająca się lawinowo w latach 80. sieć niezależnych i nielegalnych wydawnictw, które prezentowały poglądy niezgodne z linią propagandową realizowaną przez cenzurę. Wśród znanych periodyków można wymienić: „Krytykę. Kwartalnik Polityczny”, „Krąg”, „CDN” i wiele innych. W drugim obiegu wydawano zakazane teksty społeczne, polityczne, historyczne i literackie, w tym pisarzy emigracyjnych. Podczas obrad podstolika ds. środków masowego przekazu opozycja wysunęła postulat zalegalizowania publikacji „drugiego obiegu”.