‹ wróć do całego alfabetu

opis materiału

Cenzura

Istniejący praktycznie od początku PRL, zorganizowany i upolityczniony system kontroli prasy, radia i telewizji. Jego głównym celem było niedopuszczenie do oficjalnego obiegu książek, artykułów, spektakli, filmów, piosenek, które władza oceniała jako niezgodne z panującą ideologią, niewygodne i podejrzane. Główna siedziba urzędu kontroli znajdowała się przy ulicy Mysiej w Warszawie.