Mazurki na fortepian op. 41

Tylko opis utworu, bez pliku z nagraniem.

Opis materiału
  • Kompozytor:Henryk Mikołaj Górecki
  • Tytuł oryginalny: Mazurki na fortepian op. 41
  • Rok ukończenia: 1980
  • Obsada: fortepian
Dwa Mazurki op. 41 to efekt niezrealizowanego ostatecznie zamierzenia Góreckiego, by napisać całą serię mazurków. Mimo oczywistych nawiązań do muzyki ludowej, miały być one wzorowane nie tyle na analogicznych dziełach Karola Szymanowskiego czy Fryderyka Chopina, ile na kompozycjach z cyklu Vingt regards sur l’enfant Jésus Oliviera Messiaena, z zawartą w nich ideą wielokrotnych podziałów sekwencji melodyczno-rytmicznych utworu. Koniec końców Górecki skomponował tylko dwa mazurki, nie zostały one jednak ani wykonane, ani wydane. Ich styl, zdaniem Adriana Thomasa, „współmierny jest raczej z prostym, niczym nie upiększonym stylem pieśni chóralnych niż z trójdzielnymi strukturami i melodyczno-harmonicznymi detalami wybitnych osiągnięć Szymanowskiego w tym gatunku”.